Employer - Bienestar Equipo - CA

Eliminar menu web antiga

UN BON LLOC PER TREBALLAR

A Oxfam Intermón fomentem el desenvolupament personal i professional de les persones que treballen en l'organització, apostant per la conciliació de la vida laboral i personal i vetllant pel benestar de tot l'equip.

BENESTAR
DE L'EQUIP

Posem a disposició de totes les persones beneficis i mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral per afavorir el seu benestar. Ens centrem en:

DESENVOLUPAMENT PERSONAL I PROFESSIONAL

Som una organització que fomenta el creixement de les persones. Potenciem programes de formació i desenvolupament de competències, participació en projectes transversals i mobilitats internes.

VIDA LABORAL I PERSONAL

Flexibilitat horària, jornada intensiva, teletreball i millora de permisos. Volem que estiguis a gust amb nosaltres... i amb la vida!.

CONTRIBUIR A ELIMINAR LA POBRESA

Forma part d'un equip la prioritat del qual és la transformació social i la lluita contra la pobresa. Motivador, no?.

GLOBALITAT

Treballa en un equip multidisciplinari i intercultural amb presència a més de 90 països. Sent-te part del canvi!.

ENTORN DE TREBALL SEGUR

Vetllem perquè hi hagi un bon clima laboral, diàleg i transparència i perquè els valors de la nostra organització es visquin per totes les persones que formem part d'Oxfam.

FOMENTEM EL TREBALL COL·LABORATIU

Dins i fora de l'organització. Promovem espais d'interacció i tasques de voluntariat. Res que valgui la pena s'aconsegueix individualment!.

ENTORN
SEGUR

A Oxfam lluitem des de fa anys contra l'assetjament, els abusos i l'explotació sexual a través del nostre Codi de conducta, protocols i mecanismes de denuncia i promovent una cultura organitzativa de tolerància zero.

Pel que fa a la selecció, Oxfam renova el seu compromís en desafiar les desigualtats de gènere i poder, tant dins d'Oxfam com en els nostres programes, campanyes i advocacy, i el treball humanitari. En conseqüència, és essencial que el personal que reclutem a Oxfam comparteixi el nostre compromís amb la justícia de gènere i els drets de les dones i demostri els comportaments que permetran que el nostre Codi de conducta sigui evident en el nostre treball i en les interaccions diàries amb col·legues, beneficiaris i socis.

PROCÉS DE REFERÈNCIES

Com a part del procés de reclutament segur a escala global Oxfam, abans de fer-te una oferta de treball, necessitarem verificar un mínim de dues referències professionals, una d'elles serà del teu últim ocupador.

Assegurem que els nostres fons i recursos s'utilitzen únicament per al propòsit pel què han estat destinats, evitant que es faci ús il·lícit o abús dels mateixos per a fins il·legals, com ara el finançament del terrorisme o activitats criminals; en l’àmbit de la selecció, això implica dur a terme un screening previ a la contractació laboral a través d'un programari de seguretat.

SCHR

La confederació té un enfoc de tolerància zero a la mala conducta sexual i s’ha compromès a treballar amb altres agències d’ajuda i desenvolupament per reduir la incidència d’aquestes conductes falses a tot el sector. En conseqüència, en Oxfam Intermón participem en el règim de divulgació de males conductes entre les Agències del SCHR https://www.schr.info/the-misconduct-disclosure-scheme.