loading... 
Rectangle
 
N m  47 desembre 2019   trimestralOXFAM INTERM NConstruyamos un futuro sin pobreza
PolygonPolygonPolygonPolygonPolygonPolygon
 
PolygonPolygonPolygonPolygonPolygonPolygonPolygon
Polygon
PolygonPolygon
Lucas Aldana viu amb la seva fam lia a la comunitat de Caparrosa, a la zona del Corredor Sec de Guatemala   s campero
 
Built with In5.